Armering/ Armeringstilbehør

Me lagerfører:

- Armeringstål (B500C) i dimensjonar Ø10 - Ø25.

- Armeringsnett K131, K189 og K257.

- Eit breitt utval av armeringstolar og armeringsskinner.

- Avstandsrør til forskaling og armeringstråd.

På forespørsel:

- Ferdig kappa og bøygd armering iht bøyeliste

- Konstruksjonsstål

Det er også mogeleg å benytte seg av kappe og bøyeutstyret sjølv på eige ansvar om ynskjeleg.

Pris på desse produkta blir gjeve på førespørsel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallingdal Betong as

Torpo Næringssenter
3579 Torpo

Tel: 32 08 30 09
Fax: 32 08 30 13
Mob: 90 99 22 91