Hallingdal Betong har ved bruk av Polybetong utvikla to løysningar på frittberande dekkekonstruksjoner.
Den eine er ein sandwichkonstruksjon med Plattendekke, Polybetong og betong, og den andre er ein samvirkekonstruksjon med sjølvbærande stålplater.

Plattenlettdekke
Ved bruk av Plattendekke, Polybetong og betong har me utvikla ein frittberande dekkekonstruksjon.
Det er eit sandwichdekke som består av plattendekker i botnen, polybetong i kjerna og ei topplate av plasstøypt betong.
Dekket vil både isolere og gje lange spennvidder (Opp mot 10m).
Det er mogeleg å legge tekniske føringar skjult i dekket.
Egna som etasjeskiller og til flate tak.
Dekketjukkelsar som er typiske er 250mm, 300mm og 350mm.
Tilfredstiller brannkrav B60.

Nedanfor ei prinsippskisse av løysinga.
Bilder av plattendekke brukt i prosjekt
Plattendekker klar for legging
Plattendekker klar for legging
Plattendekkes heises på plass
Plattendekkes heises på plass
Plattendekke heist på plass
Plattendekke heist på plass
Tekniske føringer legges i dekket
Tekniske føringer legges i dekket
Støping av Polybetong
Støping av Polybetong
Tekniske føringer støpt inn i Polybetongen
Tekniske føringer støpt inn i Polybetongen
Polybetong ferdig utlagt
Polybetong ferdig utlagt
Påstøp med vanlig betong
Påstøp med vanlig betong
Samvirkekonstruksjon
Den andre dekkeløysinga me tilbyr er ein samvirkekonstruksjon med bruk av sjølvberande stålplater og Polybetong.
Tjukkelse på 300-350mm.
Spennvidder opptil 6 meter.
Egna som etasjeskiller og til flate tak.
Tilfredstiller brannkrav B60.

Nedanfor ei prinsippskisse av løysinga.
Hallingdal Betong as

Torpo Næringssenter
3579 Torpo

Tel: 32 08 30 09
Fax: 32 08 30 13
Mob: 90 99 22 91