Isomur-Grunnmursystem/Ringmursystem

Isomur- Grunnmursystem er ei nyvinning av vårt varesortiment.

I samarbeid med Sintef Byggforsk har me utvikla eit grunnmursystem som er lett å montere og gjev ein fullverdig isolert grunnmur iht TEK 10.

Systemet gjev betydeleg reduserte kostnader ved oppsetting av grunnmurar samanlikna med tradisjonell byggemetode.

Systemet vert skreddersydd til kvart prosjekt med dei tilpasningar som er nødvendig. Me leverer og med monteringsteikningar.

Me har no også vidareutvikla systemet til å gjelde ringmurar.

Isomur- Ringmursystem kan tilpassast på same måte som Isomur Grunnmursystem.

Isomur Ringmursystem kan leverast både som løysing med kantforsterka plate og berre som ringmur.

Kontakt oss for å få fleire opplysningar og pristilbod.

Brosjyre på Isomur finn de her: Ringmur- og Grunnmursystem

Trykk på bildet for større versjon
Iso-grunnmur under oppsetting
Iso-grunnmur under oppsetting
Driftige gudbrandsdøler i godt driv
Driftige gudbrandsdøler i godt driv
Resultatet av 3 mann i arbeid ei varm helg
Resultatet av 3 mann i arbeid ei varm helg
Isomur klar for støping
Isomur klar for støping
Isomur satt rett på kantforsterka plate av Polybetong
Isomur satt rett på kantforsterka plate av Polybetong
Innvendig Isomur
Innvendig Isomur
Støping av Isomur, kan fylles helt opp med en gang, man sparer ventetid på bilene
Støping av Isomur, kan fylles helt opp med en gang, man sparer ventetid på bilene
Isomur ferdig støpt og strekkfisker fjerna.
Isomur ferdig støpt og strekkfisker fjerna.
Hallingdal Betong as

Torpo Næringssenter
3579 Torpo

Tel: 32 08 30 09
Fax: 32 08 30 13
Mob: 90 99 22 91