Om Hallingdal Betong

Hallingdal Betong AS såg dagens lys i 1993. Me held til på Torpo Næringssenter i Ål. Her har me hovudkontor og blandestasjon. Denne blandestasjonen har også eige laboratorium som tek hand om kontroll av betongen. Her blir det utført støyping av terningar, trykkprøving, sikteprøver, fuktmålingar, måling av luftinnhald i betong og varmeutvikling i betong. Dette oppfyller alle krav til ferdigbetongproduksjon. Me har og tre blandestasjonar til som er fordelt på Nesbyen, Hemsedal og Geilo. Desse blandestasjonane vert helde ope i sumarhalvåret frå April-Oktober.

Me er i dag 11 fast tilsette, samt 3-5 sjåførar til fordelt på blandestasjonane i Nesbyen, Hemsedal og Geilo.

Hallingdal Betong er ei bedrift som ynskjer å utvikle seg vidare og arbeider difor med nye produkt innan betong og forskaling som me håpar kan tilføre bransjen nye, forenkla og prisgunstige løysingar/metoder å byggje på.

Hallingdal Betong AS har som hovudmålsetting:

  • Fornøgde kundar
  • Levere riktig kvalitet til riktig tid
  • Vere fleksible
  • Ha ein sikker og god arbeidsplass
  • God lønnsomheit
  • Ha tidsmessig og godt vedlikehalde utstyr
Folk og utstyr
Administrasjon:
Dagleg leiar: Håvard Tveito
Tlf: 90992291
Mail: htveito@hallingdalbetong.no
Produksjonsleiar, prøver og analyse: Stein Hefte
Tlf: 91866729
Mail: stein@hallingdalbetong.no
Kontormedarbeider: Oddveig Botten
Tlf: 32083009
Mail: oddveig@hallingdalbetong.no

Produksjonsansvarlig: Ove Endrestøl
Tlf: 99703561
Mail: ove@hallingdalbetong.no
Altmuligmann: Ove Grøndal
Tlf: 91717190
Mail: og@hallingdalbetong.no

Ordremottak, logistikk: Einar Tveito
Tlf: 30083009


Sjåfører: Utstyr:
Avdeling Torpo
Bengt Wilhelmsen
Pumpebil: MB Actros 3244 Cifa 28,4m Pumi
Alf Løkken Pumpebil: Scania Putzmeister 28,89 Pumi
Egil Alfsen Bandbil: MB Actros 4155 16m Band
Einar Tveito Bandbil: Scania R500 13m Band
Tore Blyverket Bandbil: MB 4151 16m Band 6 hjulstrekk
Jørgen Johannesen Bandbil: Volvo FMX 16m band
Rennebil: MB Actros 3244
Kranbil: Scania 114G 12TM Hiab kran
Avdeling Hemsedal
Dag Henning Haugo Bandbil: MB Actros 3255 16m Band

Bandbil: MB Actros 3250 16m Band

Avdeling Geilo
Helge Verpe Bandbil: MB Actros 3240 16m Band
Torbjørn Legræid Bandbil: MB Actros 4148 16m Band 6 hjulstrekk
Avdeling Nesbyen
Knut Tollefsrud Bandbil: Volvo FMX 16m Band
Hallingdal Betong as

Torpo Næringssenter
3579 Torpo

Tel: 32 08 30 09
Fax: 32 08 30 13
Mob: 90 99 22 91