Armering og tilbehør

Me lagerfører:

- Armeringstål (B500C) i dimensjonar Ø10 - Ø25.

- Armeringsnett K131, K189 og K257.

- Eit breitt utval av armeringstolar og armeringsskinner.

- Avstandsrør til forskaling og armeringstråd.

På forespørsel:

- Ferdig kappa og bøygd armering iht bøyeliste

- Konstruksjonsstål

Det er også mogeleg å benytte seg av kappe og bøyeutstyret sjølv på eige ansvar om ynskjeleg.

Pris på desse produkta blir gjeve på førespørsel.