Dekker

Hallingdal Betong har ved bruk av Polybetong utvikla to løysningar på frittberande dekkekonstruksjoner. Den eine er ein sandwichkonstruksjon med Plattendekke, Polybetong og betong, og den andre er ein samvirkekonstruksjon med sjølvbærande stålplater.

Plattenlettdekke

Ved bruk av Plattendekke, Polybetong og betong har me utvikla ein frittberande dekkekonstruksjon. Det er eit sandwichdekke som består av plattendekker i botnen, polybetong i kjerna og ei topplate av plasstøypt betong. Dekket vil både isolere og gje lange spennvidder (Opp mot 10m). Det er mogeleg å legge tekniske føringar skjult i dekket. Egna som etasjeskiller og til flate tak. Dekketjukkelsar som er typiske er 250mm, 300mm og 350mm. Tilfredstiller brannkrav B60.

Til høgre ser de  prinsippskisse av løysinga.

Polybetongdekke

Den andre dekkeløysinga me tilbyr er ein samvirkekonstruksjon med bruk av sjølvberande stålplater og polybetong.

  • Tjukkelse på 300-350mm.
  • Spennvidder opptil 6 meter.
  • Egna som etasjeskiller og til flate tak.
  • Tilfredstiller brannkrav B60. 

Til høgre ser de prinsippskisse av løysinga. .

Plattendekker klar for legging

Plattendekkes heises på plass

Plattendekke heist på plass

Tekniske føringer legges i dekket

Støping av Polybetongg

Tekniske føringer støpt inn i Polybetongen

Polybetong ferdig utlagt

Påstøp med vanlig betong