Text

Dekker

 

Hallingdal Betong har ved bruk av Polybetong utvikla to løysningar på frittberande dekkekonstruksjoner. Den eine er ein sandwichkonstruksjon med Plattendekke, Polybetong og betong, og den andre er ein samvirkekonstruksjon med sjølvbærande stålplater.


Plattenlettdekke


Ved bruk av Plattendekke, Polybetong og betong har me utvikla ein frittberande dekkekonstruksjon. Det er eit sandwichdekke som består av plattendekker i botnen, polybetong i kjerna og ei topplate av plasstøypt betong. Dekket vil både isolere og gje lange spennvidder (Opp mot 10m). Det er mogeleg å legge tekniske føringar skjult i dekket. Egna som etasjeskiller og til flate tak. Dekketjukkelsar som er typiske er 250mm, 300mm og 350mm. Tilfredstiller brannkrav B60.


Til høgre ser de ei prinsippskisse av løysinga.

Image
Text

Polybetongdekke

Den andre dekkeløysinga me tilbyr er ein samvirkekonstruksjon med bruk av sjølvberande stålplater og polybetong.

Tjukkelse på 300-350mm.

Spennvidder opptil 6 meter.

Egna som etasjeskiller og til flate tak.

Tilfredstiller brannkrav B60. 

Til høgre ser de ei prinsippskisse av løysinga. .

Image
Text
Plattendekker klar for legging
Text
Plattendekkes heises på plass
Text
Plattendekke heist på plass
Text
Tekniske føringer legges i dekket
Text
Støping av Polybetongg
Text
Tekniske føringer støpt inn i Polybetongen
Text
Polybetong ferdig utlagt
Text
Påstøp med vanlig betong
Text

Hallingdal Betong AS


Torpo Næringssenter, 3579 Torpo

Tel: 32 08 30 09
Faks: 32 08 30 13
Mobil: 90 99 22 91

Org nr: 966 741 007

Form2
Fullt navn
Navn er er påkrevd
E-post
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv en melding. Feltet er påkrevd
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon