Ferdigbetong

Hallingdal Betong AS produserer ferdigbetong i alle kvalitetar og er sertifisert iht "Kontrollrådets godkjenningsområder". All ferdigbetong fra oss blir levert iht FABEKO sine alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

Vi produserer betong i fasthetsklasser fra B10 til B55 og bestandighetsklassene fra M90 til MF40

Prisliste vert oversendt ved forespørsel.

Informasjonen me treng for å ta i mot bestilling finn du i dette bestillingsskjemaet:

Forskjellige betongtyper og bruksområder:

Type

Beskrivelse

Bruksområder

Finsats

Ein fin masse utan stein i betongen

Brukast til mindre gulvstøyper der ein treng å støype eit tynt lag, eks. badegulv

Golv­betong

Betong med redusert steinmengde og med tilsetningstoff som gjer at betongen tørker raskare

Betong med ein blanding som gjør den utflytande og lett støypbar. Velegna til utlegging av golv. Turkar raskare så pussing av overflate kan skje raskare.

Standard betong

Betong med/uten redusert steinmengde

Den mest "vanlige" betongen. Brukast til alle standard bygningskostruksjonar med tradisjonell armering som f.eks vegga, dekker, ringmurer, fundament osv.

Armert betong

Betong tilsett fiberarmering av stål, plast eller polypropylen.

Betong som, i dei fleste tilfeller er tilsett stålfiber. Kan også tilsettast plastfiber og polypropylen fiber ved spesielle behov. Dette er ein betong som er veldig egna til golvstøyp, ringmurar og vegg då ein sparer både tid og kostnader ved at ein slepp å armere sjølv med nett eller armeringsjern. Betongen kjem ferdig armert ut av bilen

SKB

Sjølvkompri­merande betong med spesielt utflytande eigenskaper

Betong som oftest er brukt til vegger og søyler der det er vanskelig med vibrering på grunn av f.eks tett armerte konstruksjonar. SKB forenklar også støypetekniske utfordringar i slanke konstruksjonar, utsparinger og ved overforskaling. SKB blir ofte også brukt der det er krav til ein flott overflatefinish.

Hurtigtør­kande

Betong med spesielt kort herdetid.

Betong som blir brukt der det er krav om at ein kan legge fliser eller belegg kort tid etter støyping. Ved bruk av denne betong kan fliser og belegg leggast 48 timer etter støyping

Spesial betong

Betong med spesielle egenskaper og krav.

Betong med "spesialresepter" for å imøtekome spesielle krav til bestandighet og styrke. Vanlig ved f.eks bru og damkonstruksjoner der betong blir utsatt for store ytre påvirkningar.

Sprut­betong

Betong som sprutast på og hefter på forskjellige overflater

Betong som blir brukt i hovedsak til å stabilisere fjell ved tunnel eller andre fjellarbeider. Kan armerast med fiber.