Ferdigbetong

Hallingdal Betong AS produserer ferdigbetong i alle kvalitetar og er sertifisert iht "Kontrollrådets godkjenningsområder". All ferdigbetong fra oss blir levert iht FABEKO sine alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

Vi produserer betong i fasthetsklasser fra B10 til B55 og bestandighetsklassene fra M90 til MF40

Prisliste vert oversendt ved forespørsel.

Informasjonen me treng for å ta i mot bestilling finn du i dette bestillingsskjemaet:

Forskjellige betongtyper og bruksområder:

Type

Beskrivelse

Bruksområder

Finsats

En fin masse uten stein i betongen

Brukes til mindre gulvstøper der man trenger å støpe et tynt lag, eks. badegulv

Gulv­betong

Betong med redusert steinmengde og med tilsetningstoffer som gjør at betongen tørker raskere

Betong med en blanding som gjør den utflytende og lett støpbar og vellegna til utlegging av gulv. Tørkere raskere så pussing av overflate kan skje raskere.

Standard betong

Betong med/uten redusert steinmengde

Den mest "vanlige" betongen. Brukes til alle standard bygningskostruksjoner med tradisjonell armering som f.eks vegger, dekker, ringmurer, fundament osv.

Armert betong

Betong tilsatt fiberarmering av stål, plast eller polypropylen.

Betong som, i de fleste tilfeller, er tilsatt stålfiber. Kan også tilsettes plastfiber og polypropylen fiber ved spesielle behov. Dette er en betong som er veldig egna til gulvstøp, ringmurer og vegger da man sparer både tid og kostnader ved at man slipper å armere selv med nett eller jern. Betongen kommer ferdig armert ut av bilen

SKB

Selvkompri­merende betong,med spesielt utflytende egenskaper

Betong som oftest er brukt til vegger og søyler der det er vanskelig med vibrering på grunn av f.eks tett armerte konstruksjoner. SKB forenkler også støpetekniske problemer i slanke konstruksjoner, utsparinger og ved overforskaling. SKB brukes også der det er krav til en flott overflatefinish.

Hurtigtør­kende

Betong med spesielt kort herdetid.

Betong som brukes der det er krav om at man kan legge fliser eller belegg kort tid etter støping. Ved bruk av denne betong kan fliser og belegg legges 48 timer etter støping

Spesial betong

Betong med spesielle egenskaper og krav.

Betong med "spesialresepter" for å imøtekomme spesielle krav til bestandighet og styrke. Vanlig ved f.eks bru og damkonstruksjoner der betong blir utsatt for store ytre påvirkninger.

Sprut­betong

Betong som sprutes på og hefter på forskjellige overflater

Betong som brukes i hovedsak til å stabilisere fjell ved tunnel eller andre fjellarbeider. Kan armeres med fiber.