L-element polybetong­forskaling

Forskaling, plate på mark og isolasjon i ein operasjon!

- L-element er eit forskalingsystem som er bygd opp av ei isoporplate og ei sementbasert plate som er limt saman til ein L

- L-elementet blir sett opp slik at isoporen dannar 1/3 av markisoleringa utvendig og sementplata dannar forskalingsoverflata.

- For låsing av systemet vert det på innsida montert eit impregnert bord i toppen av sementplata. I isoporen er det fresa notspor vertikalt i ytterkant på plata. Det vert levert med ein plastkil som ein pressar ned i sporet som låser systemet for saksing

- For oppretting/avstiving av systemet vert isoporen fylt ned med pukk, samt at ein monterer ein strekkfisk i toppen av forskalinga som vert skruvd i det impregnerte bordet.

- L-elementa vert laga med ferdige hjørner innvendig og utvendig.

- L-element polybetongforskaling vert armert med K131 nett i 1m breidde i randsona av polybetongen

- L-element polybetongforskaling og polybetong er svært godt egna som ringmur/ kantforsterka plate i hus/ hytter.

Fordelar med L-element polybetongforskaling

- L-elementa er lett å arbeide med. Dette fører til mindre belastningar på dei som driv med det
- Tidsbesparande. Forskaling, ringmur og plate i ein operasjon
- Mindre forskalingsmaterialer som tek plass på byggeplass
- Mindre avfall som fører til lågare kostnader på avfallbehandling
- Konkurransedyktig på pris.

Brosjyre L-element

Last ned

Prinsippskisse L-element

L-element forskaling ferdig satt opp

Mannskapet klar til utlegging av polybetong

Polybetong, "flytende isolasjon" som er lett å jobbe med

Armering lagt i ytterkant på kantforsterka plate

Polybetongen omslutter alt av røroppstikk, man slipper all tilpassing av isoporplater

Finpuss av overflata

Polybetong ferdig utlagt og man har støpt ringmur og plate og isolert i en operasjon