Polybetong

Polybetong er ein betong som er sett saman av sement, vatn og isoporkuler, samt ei tilsetningstoff. Isoporkulene kan være i form av nye isoporkuler, kuler fra resirkulert isopor/styrodur eller ei blanding av desse.

Eigenskapene til Polybetong:

- Eigenvekta til Polybetong er frå 200kg/m3 til 350kg/m3 avhengig av kvalitet ein veljer. Til samanligning er eigenvekta til vanleg betong ca 2400kg/m3
- Polybetong 250kg/m3 har ein trykkfastheit på 6-8kg/cm2, tilsvarande 60-80 tonn/m2. Til samanligning har den mest trykkfaste isolasjonen på marknaden ein langtidstrykkfastheit på 35tonn/m2
- Polybetong har ein strekkfastheit som er omtrent like god som trykkfastheita. Den kan armerast om nødvendig. Mest anvendelig er nettarmering.
- Forsøk viser at Polybetong kan nyttast i fundament, golv, veggar og dekker. I tillegg til mykje bedre isolasjonsevne har Polybetong mange av dei same bruksområdene som vanlig betong.
- Polybetong er drenerande.

Bruksområder til Polybetong:

- Svært godt egna som kantforsterka plater i hus og hytter.
- Kan nyttast som isolering i golv på grunn og som etterisolering av golv ved rehabiliteringsarbeider.
- Kan nyttast som fyllmasse/etterisolering av gamle stubbloft.
- Til innstøyping av rør i grunn og grøfteisolering.
- Kan nyttast i veggar som ikkje har jordfylling
- Polybetong nyttast i dekker som samvirke med sjølvberande stålplater eller i Plattenlettdekker.

Fordelar med Polybetong:

- Veldig lett å arbeide med.
- Tidsbesparende ved bruk i plate og/eller som isolasjon. Støper plate og isolerer i samme operasjon. Ved bruk som isolasjon er det ingen arbeid med tilspassing ved oppstikk og mindre krav til jevnt underlag.
- Gode isolerende eigenskaper. Ca 70-80% av isopor.
- Betre kvalitet på isoleringa ved ujevnheter i underlaget og ved oppstikk av tekniske føringer. Polybetong utjevner seg og omslutter så ein slepp luftlommer og utett isolering.
- Mindre fare for sprekker i tynne påstøper pga setninger og svikt i som ofte kan forekomme i underliggande isolasjonsplater.
- Polybetong brenn ikkje. Brannklassifisering B-s1, d0.
- Konkurransedyktig på pris.

Nedanfor brosjyre på Polybetong

Download

Branntest Polybetong

Klart til støping av kantforsterka plate på hytte med Polybetong og L- element ytterforskaling.

Polybetong og L- element

Støping av plate og isolering i ett. Meget tids og arbeidsbesparende

Kantforsterka plate med L-element til hus

Polybetong brukt i Plattenlettdekke

Armering lagt i ytterkant på kantforsterka plate

Isolering og støping av plate på "rekordtid"