Om Hallingdal Betong

Hallingdal Betong AS såg dagens lys i 1993. Me held til på Torpo Næringssenter i Ål.. Her har me hovudkontor og blandestasjon.

Denne blandestasjonen har også eige laboratorium som tek hand om kontroll av betongen. Her blir det utført støyping av terningar, trykkprøving, sikteprøver, fuktmålingar, måling av luftinnhald i betong og varmeutvikling i betong. Dette oppfyller alle krav til ferdigbetongproduksjon.

Me har og tre blandestasjonar til som er fordelt på Nesbyen, Hemsedal og Geilo. Desse blandestasjonane vert helde ope i sumarhalvåret frå April-Oktober.

Me er i dag 17 fast tilsette, samt 3-4 sjåførar til fordelt på blandestasjonane i Nesbyen, Hemsedal og Geilo.

Hallingdal Betong er ei bedrift som ynskjer å utvikle seg vidare og arbeider difor med nye produkt innan betong og forskaling som me håpar kan tilføre bransjen nye, forenkla og prisgunstige løysingar/metoder å byggje på.

Redegjørelse Openheitslova

Hallingdal Betong AS har som hovudmålsetting:

  • Fornøgde kundar
  • Levere riktig kvalitet til riktig tid
  • Vere fleksible
  • Ha ein sikker og god arbeidsplass
  • God lønnsomheit
  • Ha tidsmessig og godt vedlikehalde utstyr

Folk og utstyr

Administrasjon:

Dagleg leiar: Håvard Tveito
Tlf: 909 92 291
Mail: htveito@hallingdalbetong.no

Laboratorieleiar, prøver og analyse: Iver Kollhus
Tlf: 474 63 651/469 20 453
Mail: lab@hallingdalbetong.no

Kontormedarbeider: Oddveig Botten
Tlf: 32 08 30 09
Mail: oddveig@hallingdalbetong.no

Produksjonsansvarlig: Ove Endrestøl
Tlf: 997 03 561
Mail: ove@hallingdalbetong.no

Ordremottak, logistikk: Einar Tveito
Tlf: 971 40 756
Mail: einar@hallingdalbetong.no

Elementproduksjon: Per Gunnar Andersen
Tlf: 915 35 063
Mail: pergunnar@hallingdalbetong.no

Avdeling Torpo

Svein- Ørnulf Gran

Alf Løkken

Stian Løkken Karlsen

Egil Alfsen

Roger Wilhelmsen

Kjell Seterstøen

Kjell Birger Svarteberg

Bengt Wilhelmsen

Rune Helgestad

Nabil Bany Talal

Avdeling Hemsedal

Dag Henning Haugo

Geir Magne Roteigen

Avdeling Geilo

Helge Verpe

Avdeling Nesbyen

Knut Tollefsrud

Utstyr:

Pumi 3,2m3:          MB Arocs 3253 Cifa 28,4m 

Pumi 3,5m3:          Scania R500 Putzm 28,89m 

Pumpebil:              MB Arocs 3253 Liebherr 35m 

Bandbil 5,8m3:     MB Acros 3263 12+4m Band

Bandbi 5,8m3:      MB Acros 3258 12+4+1m Band

Bandbil 6,0m3:    MB Arocs 3258 12+4m Band

Rennebil 6,5m3:  Volvo FH 540 9m hydr. renne

Rennebil 7,0m3:   MB Arocs 3258 Liebherr 

Rennebil 7,5m3:  MB Arocs 3253 Stetter

Rennebil 7,0m3:   Volvo FH 540 Intermix

Bandbil 5.8m3:     MB Arocs 3258 12+4+1m Band 

Rennebil 7,5m3:   MB Arocs 3253 Stetter

Bandbil 6,0m3:    Scania G500 12+4+1 Band