Om Hallingdal Betong

Hallingdal Betong AS såg dagens lys i 1993. Me held til på Torpo Næringssenter i Ål. Her har me hovudkontor og blandestasjon. Denne blandestasjonen har også eige laboratorium som tek hand om kontroll av betongen. Her blir det utført støyping av terningar, trykkprøving, sikteprøver, fuktmålingar, måling av luftinnhald i betong og varmeutvikling i betong. Dette oppfyller alle krav til ferdigbetongproduksjon. Me har og tre blandestasjonar til som er fordelt på Nesbyen, Hemsedal og Geilo. Desse blandestasjonane vert helde ope i sumarhalvåret frå April-Oktober.

Me er i dag 15 fast tilsette, samt 3-4 sjåførar til fordelt på blandestasjonane i Nesbyen, Hemsedal og Geilo.

Hallingdal Betong er ei bedrift som ynskjer å utvikle seg vidare og arbeider difor med nye produkt innan betong og forskaling som me håpar kan tilføre bransjen nye, forenkla og prisgunstige løysingar/metoder å byggje på.

Hallingdal Betong AS har som hovudmålsetting:

  • Fornøgde kundar
  • Levere riktig kvalitet til riktig tid
  • Vere fleksible
  • Ha ein sikker og god arbeidsplass
  • God lønnsomheit
  • Ha tidsmessig og godt vedlikehalde utstyr

Folk og utstyr

Administrasjon:

Dagleg leiar: Håvard Tveito
Tlf: 909 92 291
Mail: htveito@hallingdalbetong.no

Produksjonsleiar, prøver og analyse: Stein Hefte
Tlf: 918 66 729
Mail: stein@hallingdalbetong.no

Kontormedarbeider: Oddveig Botten
Tlf: 32 08 30 09
Mail: oddveig@hallingdalbetong.no

Produksjonsansvarlig: Ove Endrestøl
Tlf: 997 03 561
Mail: ove@hallingdalbetong.no

Ordremottak, logistikk: Einar Tveito
Tlf: 971 40 756
Mail: postmaster@hallingdalbetong.no

Elementproduksjon: Marius Løvås
Tlf: 928 04 773
Mail: htveito@hallingdalbetong.no

Sjåfører:

Avdeling Torpo

Svein- Ørnulf Gran

Alf Løkken

Stian Løkken Karlsen

Egil Alfsen

Cecilie A H Samuelsen

Kjell Seterstøen

Kjell Birger Svarteberg

Bengt Wilhelmsen

Avdeling Hemsedal

Dag Henning Haugo

Ola Anderdal

Avdeling Geilo

Helge Verpe

Torbjørn Lægreid

Avdeling Nesbyen

Knut Tollefsrud

Utstyr:

Pumi 3,5m3:          MB Actros 3244 Cifa 28,4m 

Pumir 3,0m3:        Scania R490 Putzm 28,89m 

Pumpebil:               MB Arocs 3253 Liebherr 35m 

Bandbil 5,6m3:     MB Actros 3263 16m Band

Bandbi 6,0m3:      Volvo FMX 540 16m Band

Bandbil 5,8m3:    MB Arocs 3258 16m Band

Rennebil 7,0m3:  MB Arocs 3258 Liebherr 

Rennebil 7,5m3:   MB Arocs 3253 Stetter 

Kranbil:                    Scania 114G 12TM Hiab kran

Bandbil 5,6m3:     MB Arocs 3258 17m Band 

Rennebil 7,25m3:   MB Actros 3250 Intermix

Bandbil 5,7m3:     MB Actros 4155 16m Band

Bandbil 6,0m3:     Volvo FMX 500 16m Band